Rotterdamse’ hooligans: aanwas, gelegenheidsstructuren, preventie

Edward van der Torre & Ramón Spaaij

Kluwer, 2003
163 pp. ISBN 978 9013 0009 00 (paperback)

Klassieke beelden over voetbalgeweld bestaan uit collectief geweld op voorspelbare plaatsen (het stadion, de trein), voorspelbare dagen (een wedstrijddag) en met geijkte relschoppers (gekende hooligans die geen wedstrijd van ‘hun’ club missen). Het moderne hooliganisme valt echter bepaald niet zo eenvoudig te typeren. Er worden bijvoorbeeld jongeren aangehouden vanwege voetbalgeweld die zelden een wedstrijd bezoeken of die louter ‘om te rellen’ naar een voetbalwedstrijd of –evenement zijn gekomen. Alleen al vanwege het forse aantal jonge voetbalarrestanten wordt in beleidsstukken gesproken over ‘nieuwe aanwas’ van hooligans. Echte hooligans en ingevoerde politiemensen zijn verbaasd dat nogal wat namaak- of gelegenheidssupporters zo het etiket hooligan krijgen.

Deze studie inventariseert de hooligan-aanwas onder 'Rotterdamse' hooligans. De auteurs onderscheiden tijdelijke en duurzame aanwas. De auteurs presenteren een gelegenheidsmodel voor voetbal geweld: met dit model kan de kans op voetbalgeweld worden ingeschat. Dit stelt het bestuur, justitie, politie en spelers in het voetbalveld (clubs, KNVB) in staat om te voorspellen welke perioden en welke specifieke wedstrijden of gebeurtenissen daadwerkelijk riskant zijn . Het biedt handvatten om het veiligheidsbeleid en de veiligheidsorganisatie bij voetbalwedstrijden te optimaliseren. Deze studie wordt afgesloten met concrete aanbevelingen die beogen de hooligan-aanwas en de gelegenheidsstructuren voor voetbalgeweld te verminderen.

Purchase this book

Purchase this book from the publisher
Purchase this book from Bol.com