Samen spelen, samenleven? De sociale betekenis van sport in tijden van superdiversiteit

Ramón Spaaij

Arko Sports Media, Nieuwegein, 2014
Paperback, ISBN 978 90 5472 300 4

Sport is van betekenis voor hoe mensen met elkaar samenleven, het studieobject van de sociologie. Met het vraagteken in de titel van deze oratie wil ik benadrukken dat deze betekenis niet alleen veelvormig en veelkleurig is, maar ook (tot op heden) onvoldoende gekend wordt. Bij de term ‘samen spelen’ kan eveneens een vraagteken worden geplaatst. Het is niet zo dat we in de huidige tijd niet meer met elkaar sporten en bewegen, maar de band tussen sportbeoefenaars en het traditionele kader voor sportdeelname – het verenigingsleven – is losser geworden, terwijl individueel en informeel beoefende sporten als fitness en hardlopen een enorme opmars hebben doorgemaakt. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor instituties, bindingen en socialisatie in de sport en voor de bredere maatschappelijke betekenis van sport.

De oratie gaat in op de sociale en sociologische betekenis van sport. Vervolgens beschrijf ik de aanspraken die politiek en beleid van buitenaf op de sport doen en de gevolgen daarvan voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in het algemeen en de sociologie van de sport in het bijzonder. De oratie eindigt met mijn ideëen voor een onderzoeksprogramma naar de sociale betekenis van sport in tijden van superdiversiteit.

The inaugural lecture on which this book is based can be downloaded here.

Purchase this book

Purchase this book from the publisher