Trends in terrorisme

Erwin Muller, Ramón Spaaij & Arnout Ruitenberg

Kluwer, 2003 (2nd edition 2005)
423 pp., ISBN 978 9013 0236 64 (hbk)

De belangrijkste trends over terrorisme en terrorismebestrijding zijn in dit boek weergegeven. Het geeft de lezer een beeld van de rijke wereld van wetenschappelijke kennis over terrorisme en terrorismebestrijding. Naast de verschijningsvormen en organisatievormen van terrorisme komen ook financiering van terrorisme en de door terrorisme gebruikte wapens en mogelijk te gebruiken (NBC-) wapens aan de orde. De complexe verhouding tussen media en terrorisme wordt in het boek beschreven. Uitgebreid gaan de auteurs in op de wenselijkheid en effectiviteit van alle mogelijke maatregelen om terrorisme te bestrijden. De ervaringen in andere landen met terrorismebestrijding komen in het boek aan de orde. In het boek is een uitgebreide bibliografie van alle wetenschappelijke literatuur opgenomen.

Purchase this book

Purchase this book from the publisher
Purchase this book from Bol.com